Medische trainingstherapie

Wat is Medische Trainingstherapie?

Medische Trainingstherapie is een oefentherapie ontwikkeld door de Noorse professor Oddvar Holten. Hierbij voert de patiënt, met of zonder hulp van speciaal geconstrueerde apparatuur, de oefeningen zelf uit. Dit echter steeds onder de permanente supervisie van een gespecialiseerd manueel therapeut. In de MTT bepalen we na een grondig klinisch kinesitherapeut onderzoek de keuze van oefeningen en de gewenste dosering ervan. Dit teneinde bepaalde trainingseffekten te bekomen bij de patiënt. Praktisch gaan we de gekozen oefeningen één na één laten uitvoeren door de patiënt. De weerstand wordt gekozen door de therapeut. Het maximum aantal herhalingen dat de patiënt een oefening perfect kan uitvoeren, vormt het uitgangspunt voor de dosering, waarna we deze cijfers herleiden tot de 1 RM-aarde.

Wat is Sportspecifieke Medische Trainingstherapie ( SMTT ) ?

Sportspecifieke Medische Trainingstherapie is het verlengde van de medische trainingstherapie, alleen meer toegespitst op de sport en de norm hierin.

De doelstelling hiervan is :

  • Blessurevrij bedrijven van (top)sport ( ??? )
  • Correct en economisch bewegen met een correcte lichaamshouding
  • Skills uitvoeren binnen een maximaal toelaatbare beweging amplitudo.