Wat is shockwave therapie?

Shockwave therapie is een moderne en zeer doeltreffende behandelmethode. De term “shockwave” verwijst naar mechanische schokgolfpulsen die als een golf uitdeinen in een medium (water, lucht of een vaste stof). Het gaat om hoorbare energetische geluidsgolven. Ze komen voor in de atmosfeer bij explosieve gebeurtenissen, zoals aardbevingen, of als vliegtuigen door de geluidsbarrière breken. In een fractie stijgt de druk aan het golffront en bereikt onmiddellijk hoge waarden. In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van deze shockwave therapie aangewend voor de behandeling van pijnlijke zones. Hoe werkt shockwave? Er zijn twee vormen van shockwave welke in onze praktijk worden toegepast, de radiale shockwave en (RSWT) de gefocuste shockwave (FSWT). Beide technieken werken even goed, maar hebben een ander toepassingsgebied.Schematische weergave van schockwave pistool voor het behandelen van pijnklachten in het bewegingsapparaat

Radiale shockwave (RSWT)

Bij apparaten met radiale shockwave wordt de energie over een groot oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot middelhoog energie niveau. Pneumatisch gegenereerde akoestische impulsen (shockwaves) worden over een groot oppervlak diep in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelpistool. Deze impulsen bestrijken de volledige pijnzone. Er wordt een therapeutische shockwave gegenereerd op het ogenblik dat een inwendig projectiel, via pneumatische impulsen op topsnelheid gebracht, de eindplaat van het behandelpistool raakt. Via direct contact met het huidoppervlak deint deze shockwave verder uit in de pijnlijke zone en heeft hier een therapeutische werking.

Gefocuste shockwave (FSWT)

Bij apparaten met gefocuste shockwave wordt de energie op een bepaalde plek geconcentreed. Deze apparaten produceren een hoog energie niveau. piezo electrisch gegenereerde schokgolven (shockwaves) worden op klein (gefocust) oppervlak diep in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelkop. Deze impulsen richten zich op een specifiek punt dat klachten in de volledige zone veroorzaakt. Via een gelpad contreerd deze shockwave zich op de pijnlijke zone en heeft hier een therapeutische werking.

Hoe wordt shockwave toegepast

Nadat de therapeut in samenspraak met de patiënt de pijnzone heeft gelokaliseerd, wordt een keuze gemaakt welke vorm van shockwave het beste resultaat zal hebben.
Bij radiale shockwave wordt er een geleidende gel aangebracht op de huid en dient de therapeut shockwaves toe door het behandelpistool in ronddraaiende bewegingen over de pijnzone te bewegen.
Bij gefocuste shockwave wordt er afhankelijk van hoe diep de te behandelen zone ligt een bepaalde dikte van een gelpad gekozen. Door met de behandelkop te bewegen (scannen) wordt de exacte pijnlijke plaats gevonden. Hierna wordt de behandelkop op deze plek gehouden en de intensiteit van de behandeling naar verdragen opgevoerd.
Shockwaves versnellen bij beide vormen het genezingsproces door de zelfgenezende eigenschappen van het lichaam te stimuleren. Ze stimuleren het metabolisme (stofwisseling) en verbeteren de bloedcirculatie. Ziek weefsel herstelt zich en geneest. Direct na de behandeling ontstaat een langdurige en aanhoudende pijn vermindering en verbetering van de beweeglijkheid.

Kenmerken van shockwave therapie

Uitwendig goed te verdragen therapie zonder medicijnen, anaesthesie of operatie. Korte behandelduurSnel en effectief behandelresultaat

  • Bewezen effect bij chronische klachten van het bewegingsapparaat
  • Oorzakelijke behandeling in plaats van symptoombestrijding
  • Minimale bijwerkingen (roodheid, lichte zwelling)
  • Direct na de behandeling ontstaat een langdurige en aanhoudende pijn vermindering en verbetering van de beweeglijkheid